Holter ρυθμού Το Holter ρυθμού είναι μια μη επεμβατική μέθοδος συνεχούς καταγραφής του καρδιακού ρυθμού, για τουλάχιστον 24 ώρες, με φορητή συσκευή, σε περιπατητικό ασθενή, δηλαδή σε συνθήκες αντιπροσωπευτικές της καθημερινότητας του. Διενεργείται συνήθως, όταν υπάρχουν συμπτώματα ενδεικτικά διαλείπουσας αρρυθμίας ή ακόμη κι' ασυμπτωματικής ισχαιμίας, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, όπως στην παρακολούθηση της ανταπόκρισης στη φαρμακευτική αγωγή ή για διαστρωμάτωση κινδύνου σε ορισμένες παθήσεις. Το Καρδιολογικό ιατρείο Καβάλας διαθέτει το πανίσχυρο 3-κάναλο ψηφιακό καταγραφικό holter ρυθμού 'ClickHolter' από τον Ιταλικό κολοσσό κατασκευής καρδιολογικών μηχανημάτων Cardioline, με δυνατότητα καταγραφής από 24 ώρες έως κι 7 ημέρες, για ασφαλέστερη και ακριβέστερη διάγνωση. Ζητήστε σήμερα περισσότερες πληροφορίες στο Καρδιολογικό Ιατρείο Καβάλας για την τοποθέτηση Holter ρυθμού.


  • Κατηγορία: Πρόληψη και διάγνωση
  • Διάρκεια: 00:15 Ώρες

Τιμή:0.00