Το Καρδιολογικό Ιατρείο Καβάλας έχει έδρα σε μια πανέμορφη περιοχή της πόλης μας και διαθέτει τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό για την διάγνωση, αντιμετώπιση και παρακολούθηση ασθενών κάθε ηλικίας. Στόχος μας είναι η πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων με σωστό έλεγχο των παραγόντων κινδύνου, η έγκαιρη διάγνωση και η αποτελεσματική και συστηματική παρακολούθησή τους. Με συνεχή ιατρική επιμόρφωση και έμφαση στην αθλητική καρδιολογία και στην παιδοκαρδιολογία, θωρακίζουμε την υγεία της καρδιά σας!

Triplex Kαρδιάς - GE Vivid E9 XDClear

Aσύρματο Τεστ Κοπώσεως σε εργομετρικό ποδήλατο Ergoselect

Φορητός Ασύρματος Καρδιογράφος Cardioline

Καρδιογράφος Cardioline

Holter ρυθμού και πίεσης Cardioline

Φορητός Υπέρηχος GE VScan/Dual probe