Παιδοκαρδιολογία Ο έλεγχος της παιδικής καρδιάς διαφέρει από τον καρδιολογικό έλεγχο του ενήλικα και ως προς τις τεχνικές αλλά κυρίως ως προς την παθολογία που αναζητείται. Ο καρδιολόγος που ασχολείται με το παιδί πρέπει να είναι εξοικειωμένος με την κλινική εξέταση του κυκλοφορικού συστήματος και τις μεθόδους αξιολόγησής του, ώστε να είναι σε θέση να εκτιμήσει σωστά το κάθε περιστατικό κι να διαχωρίσει τις φυσιολογικές από τις παθολογικές καταστάσεις στα παιδιά. Συμβαίνει συχνά να παρατηρείται μια υπερδιάγνωση παθολογικών καταστάσεων σε υγιή παιδιά, με αποτέλεσμα την αναίτια διακοπή ή τον περιορισμό της αθλητικής δραστηριότητάς τους. Από την άλλη πλευρά, συγγενείς καρδιοπάθειες ενδέχεται να διαλάθουν της διάγνωσης, αν δεν γίνει ενδελεχής έλεγχος. Στο Καρδιολογικό ιατρείο Καβάλας θα βρείτε την τεχνογνωσία για έναν πλήρη παιδοκαρδιολογικό έλεγχο. Ζητήστε σήμερα μια συνάντηση.


  • Κατηγορία: Πρόληψη και διάγνωση
  • Διάρκεια: 00:30 Ώρες

Τιμή:0.00