Ηλεκτρονική συνταγογράφηση και Πιστοποιητικά υγείας Στο Καρδιολογικό ιατρείο Καβάλας διενεργείται ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων, καθώς και εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων και εκδίδονται πιστοποιητικά υγείας για αθλητές, μαθητές, διπλώματα οδήγησης, προεγχειρητικό έλεγχο.


  • Κατηγορία: Πρόληψη και διάγνωση
  • Διάρκεια Υπηρεσίας: 30 Λεπτά
  • Τιμή:0.00